Меню навигации+

Конституциялык палата менен Орусия Федерациясынын Конституциялык соту Кызматташуу жѳнүндѳ меморандумга кол коюшту

19.05.2016

17-майда Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын Төрагасы М. Касымалиев жана Орусия Федерациясынын Конституциялык сотунун Төрагасы В. Зорькин  Конституциялык палата менен Орусия Федерациясынын Конституциялык соту ортосундагы кызматташуу жѳнүндѳ меморандумга кол коюшту.

Тараптар конституциялык сот адилеттиги тармагындагы эки тараптуу кызматташууну кеңейтүүдө жана бекемдөөдө бул документтин өзгөчө маанилүүлүгүн белгилеп кетишти.

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын Төрагасы 18-21-майда чейин ѳтүлүүчү  VI Петербургдук эл аралык юридикалык форумдун алкагында Орусия Федерациясынын Конституциялык сотунун 25 жылдык  мааракесине арналган «Азыркы замандагы конституциялык сот адилеттиги: чакырыктар жана перспективалар» эл аралык конференциянын ишине катышууда.

17-майда Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын Төрагасы М. Касымалиев жана Орусия Федерациясынын Конституциялык сотунун Төрагасы В. Зорькин  Конституциялык палата менен Орусия Федерациясынын Конституциялык соту ортосундагы кызматташуу жѳнүндѳ меморандумга кол коюшту.

 

Тараптар конституциялык сот адилеттиги тармагындагы эки тараптуу кызматташууну кеңейтүүдө жана бекемдөөдө бул документтин өзгөчө маанилүүлүгүн белгилеп кетишти.

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын Төрагасы 18-21-майда чейин ѳтүлүүчү  VI Петербургдук эл аралык юридикалык форумдун алкагында Орусия Федерациясынын Конституциялык сотунун 25 жылдык  мааракесине арналган «Азыркы замандагы конституциялык сот адилеттиги: чакырыктар жана перспективалар» эл аралык конференциянын ишине катышууда.

 

17-майда Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын Төрагасы М. Касымалиев жана Орусия Федерациясынын Конституциялык сотунун Төрагасы В. Зорькин  Конституциялык палата менен Орусия Федерациясынын Конституциялык соту ортосундагы кызматташуу жѳнүндѳ меморандумга кол коюшту.

 

Тараптар конституциялык сот адилеттиги тармагындагы эки тараптуу кызматташууну кеңейтүүдө жана бекемдөөдө бул документтин өзгөчө маанилүүлүгүн белгилеп кетишти.

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын Төрагасы 18-21-майда чейин ѳтүлүүчү  VI Петербургдук эл аралык юридикалык форумдун алкагында Орусия Федерациясынын Конституциялык сотунун 25 жылдык  мааракесине арналган «Азыркы замандагы конституциялык сот адилеттиги: чакырыктар жана перспективалар» эл аралык конференциянын ишине катышууда.

 

  

17-майда Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын Төрагасы М. Касымалиев жана Орусия Федерациясынын Конституциялык сотунун Төрагасы В. Зорькин  Конституциялык палата менен Орусия Федерациясынын Конституциялык соту ортосундагы кызматташуу жѳнүндѳ меморандумга кол коюшту.

 

Тараптар конституциялык сот адилеттиги тармагындагы эки тараптуу кызматташууну кеңейтүүдө жана бекемдөөдө бул документтин өзгөчө маанилүүлүгүн белгилеп кетишти.

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын Төрагасы 18-21-майда чейин ѳтүлүүчү  VI Петербургдук эл аралык юридикалык форумдун алкагында Орусия Федерациясынын Конституциялык сотунун 25 жылдык  мааракесине арналган «Азыркы замандагы конституциялык сот адилеттиги: чакырыктар жана перспективалар» эл аралык конференциянын ишине катышууда.

 

  

17-майда Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын Төрагасы М. Касымалиев жана Орусия Федерациясынын Конституциялык сотунун Төрагасы В. Зорькин  Конституциялык палата менен Орусия Федерациясынын Конституциялык соту ортосундагы кызматташуу жѳнүндѳ меморандумга кол коюшту.

 

Тараптар конституциялык сот адилеттиги тармагындагы эки тараптуу кызматташууну кеңейтүүдө жана бекемдөөдө бул документтин өзгөчө маанилүүлүгүн белгилеп кетишти.

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын Төрагасы 18-21-майда чейин ѳтүлүүчү  VI Петербургдук эл аралык юридикалык форумдун алкагында Орусия Федерациясынын Конституциялык сотунун 25 жылдык  мааракесине арналган «Азыркы замандагы конституциялык сот адилеттиги: чакырыктар жана перспективалар» эл аралык конференциянын ишине катышууда.