Меню навигации+

Кыргыз Республикасында сот системасын бекемдөө боюнча USAID жана ИДЛО программасы товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү жөнөтүүгө кайрадан сынак жарыялайт

10.10.2013

 

11

111

 

 

 

 

 

 

 

Өнүгүү укугу боюнча эл аралык уюм ишке ашырган  Кыргыз Республикасында сот системасын бекемдөө боюнча USAID жана  ИДЛО программасы,  кызыктар тараптарды  төмөнкү товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү жөнөтүүгө сынакка кайрадан катышууга чакырат:

Лот №4:

А. Электрондук сот өндүрүшүнүн системасын иштеп чыгуу жана киргизүү

Б. Сот жыйналыштарын аудио-видео жазуу боюнча программалык-аппараттык комплексти иштеп чыгуу жана киргизүү

Сынакка катышуу жана сынактык документтерди алуу үчүн реквизиттерди көрсөтүү менен  кызыкчылыкты  билдирүүнү 2013-жылдын 18-октябрында саат 11.00 чейин  nduisheev@idlo.int электрондук дарегине же IDLO офисине –  Бишкек шаары, Коенкозова көчөсү, 66 дареги боюнча жөнөтүү керек.