Меню навигации+

Конституциялык палатанын судьялары Адам укуктарынын жалпы декларациясынын 70 жылдыгына арналган эл аралык конференцияга катышты

10.12.2018

Кыргыз Республикасынын Президенти С.Ш. Жээнбековдун катышуусу менен Адам уккутарынын жалпы декларациясынын 70 жылдыгына арналган конференция Адам укуктарын коргоонун эл аралык күнү өтүп, мамлекет башчысы ал жерден сөз сүйлөдү.

 

Иш-чаранын ачылуу салтанатында КР Жогорку Кеңешинин Төрагасы Д.Ж. Джумабеков, КР Жогорку сотунун төрайымы Г.У. Калиева, КР вице-премьер-министри, КР Өкмөтүнө караштуу Адам укуктары боюнча координациялык кеңештин төрагасы Ж.П. Разаков, БУУ туруктуу координаторунун м.а., ЮНИСЕФ өкүлү Юкиэ Мокуо куттуктоо сөздөрүн айтышкан.

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялары конференциянын ачылуу салтанатына, ошондой эле анын ишине катышты, ал «Кыргыз Республикасы Адам укуктарын коргоонун эл аралык тутуму алкагында: прогресс, келечекке болгон чакырыктар жана умтулуулар» жана «Кыргызстанда укук үстөмдүгү: бийликтин үч бутагынын ролу» пленардык сессияларынын алкагында уланган, экинчи пленардык сессияда Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын төрагасы Э.Т.Мамыров «Адам укуктары жалпы декларациясынын адам укуктары жана эркиндиктери жөнүндөгү конституциялык ченемдердин калыптануусуна таасири» темасында баяндама жасады.Кыргыз Республикасынын Президенти С.Ш. Жээнбековдун катышуусу менен Адам уккутарынын жалпы декларациясынын 70 жылдыгына арналган конференция Адам укуктарын коргоонун эл аралык күнү өтүп, мамлекет башчысы ал жерден сөз сүйлөдү.

 

Иш-чаранын ачылуу салтанатында КР Жогорку Кеңешинин Төрагасы Д.Ж. Джумабеков, КР Жогорку сотунун төрайымы Г.У. Калиева, КР вице-премьер-министри, КР Өкмөтүнө караштуу Адам укуктары боюнча координациялык кеңештин төрагасы Ж.П. Разаков, БУУ туруктуу координаторунун м.а., ЮНИСЕФ өкүлү Юкиэ Мокуо куттуктоо сөздөрүн айтышкан.

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялары конференциянын ачылуу салтанатына, ошондой эле анын ишине катышты, ал «Кыргыз Республикасы Адам укуктарын коргоонун эл аралык тутуму алкагында: прогресс, келечекке болгон чакырыктар жана умтулуулар» жана «Кыргызстанда укук үстөмдүгү: бийликтин үч бутагынын ролу» пленардык сессияларынын алкагында уланган, экинчи пленардык сессияда Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын төрагасы Э.Т.Мамыров «Адам укуктары жалпы декларациясынын адам укуктары жана эркиндиктери жөнүндөгү конституциялык ченемдердин калыптануусуна таасири» темасында баяндама жасады.

Кыргыз Республикасынын Президенти С.Ш. Жээнбековдун катышуусу менен Адам уккутарынын жалпы декларациясынын 70 жылдыгына арналган конференция Адам укуктарын коргоонун эл аралык күнү өтүп, мамлекет башчысы ал жерден сөз сүйлөдү.

 

Иш-чаранын ачылуу салтанатында КР Жогорку Кеңешинин Төрагасы Д.Ж. Джумабеков, КР Жогорку сотунун төрайымы Г.У. Калиева, КР вице-премьер-министри, КР Өкмөтүнө караштуу Адам укуктары боюнча координациялык кеңештин төрагасы Ж.П. Разаков, БУУ туруктуу координаторунун м.а., ЮНИСЕФ өкүлү Юкиэ Мокуо куттуктоо сөздөрүн айтышкан.

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялары конференциянын ачылуу салтанатына, ошондой эле анын ишине катышты, ал «Кыргыз Республикасы Адам укуктарын коргоонун эл аралык тутуму алкагында: прогресс, келечекке болгон чакырыктар жана умтулуулар» жана «Кыргызстанда укук үстөмдүгү: бийликтин үч бутагынын ролу» пленардык сессияларынын алкагында уланган, экинчи пленардык сессияда Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын төрагасы Э.Т.Мамыров «Адам укуктары жалпы декларациясынын адам укуктары жана эркиндиктери жөнүндөгү конституциялык ченемдердин калыптануусуна таасири» темасында баяндама жасады.