Меню навигации+

Кыргызстанда ооздуктоо жана тең салмактуулук тутумунда конституциялык контролдоо органынын орду жана мааниси жѳнүндѳ эл аралык конференция башталды

09.06.2016

Бүгүн Кыргызстанда ««Мамлекеттик бийлик бутактарынын арасындагы ооздуктоо жана тең салмактуулук тутумунун натыйжалуу иштешиндеги конституциялык контролдоо органынын орду жана мааниси» темасындагы эл аралык конференция ѳз ишин баштады, Кыргызстандагы БУУѲПтун долборуунун колдоосу менен Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы уюштурган.

 

Иш чараны ачып жатып, Конституциялык палатанын төрагасы Мукамбет Касымалиев, конференциянын темасы бардык демократиялык өлкөлөр үчүн абдан актуалдуу экенин, жана Кыргызстан да бул тизмеде бар экенин белгилеп кетти. «Эл аралык мааниси бар жана мамлекеттик бийлик бутактарынын арасындагы ооздуктоо жана тең салмактуулук тутумунун  натыйжалуу иштешиндеги конституциялык контролдоо органдарынын орду жана маанисине арналган конференциянын Кыргызстанда өткөрүлүшү биз үчүн абдан маанилүү жана жоопкерчиликтүү» – деп кошумчалады ал.

 

Конференциянын ачылышына КР Президентинин Аппаратынын башчысы Фарид Ниязов катышты, ал мамлекет башчысынын эл аралык конференциясынын катышуучуларына жазган саламдашуусун окуп берди.

 

«Көз карандысыздык жылдарында кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн өнүгүү тажрыйбасы, конституциялык түзүлүштүн негиздеринин бири катары бийлик бөлүштүрүү принцибин камсыз кылууда конституциялык контролдоо органдарынын мааниси канчалык маанилүү экенин көргөзүп турат. Укуктун үстѳмдүгүн кызыкчылыгында жөнөтүлгөн конституциялык сот адилеттиги бийликтерди алардын Конституция менен чийилип берилген ыйгарымдарынын чегинде кармоосуна кепилдик болууга чакырылган, жана бардык мамлекеттин туруктуу жана алга умтулган өнүгүүсүнө кызмат кылат. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы мыйзамдарды жана укуктук актыларды конституциялуулукка кароо аркылуу мамлекеттик түзүлүштүн тутумунун маанилүү курамдык бөлүгү болуп саналат. Анын ишмердүүлүгү демократиялык реформаларды өткөрүүгө жана укуктук мамлекеттеги идеяларды турмушка ашырууда түздөн түз байланышта» – деп айтылат кайрылууда.

 

БУУѲП программаларынын Кыргызстандагы координатору Александр Кашкарев, катышуучулар менен БУУнун өнүгүү программасынын атынан саламдашуу менен, конференциянын темасынын маанилүүлүгүн белгилеп кетти, жана бийлик бутактарынын бөлүнүү принциби БУУ тарабынан колдоого алынган укуктук мамлекеттик башкы принциптеринин бири болуп саналаарын айтты. «Конституциялык соттордун ролу мыйзамдын күзөтчүсү катары олуттуу түрдө өсүп жатат. Конституциялык көзөмөл органынын укуктук үстѳмдүгүн бекемдөөдө, конституциялык тең салмак тутумун колдоодо, калктын укуктук маданиятын калыбына келтирүүдө, Конституцияны туура талкуулоодо жасаган ишти жеткире баалоо кыйын. Алар бийликтеги талаштарды  чечүүгө, саясий эмес, узак мөөнөттүү жана туруктуу укуктук чечимдерди табууга жардам берет» – деп белгиледи ал.

 

Иш-чарага катышуу үчүн Таиланд, Болгария, Латвия, Азербайжан, Түркия, Россия Федерациясы, Корея, Литва, Армения, Хорватия, Румыния, Украина, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Индонезия, Монголиянын Конституциялык сотторунун төрагалары жана судьялары келишти.

 

Конференциянын негизги максаты – ооздуктоо жана тең салмактуулук  тутумунда конституциялык контролдоону өнүктүрүү тенденциялары жана практикалары тууралуу тажрыйба жана пикир алмашуу болуп саналат.

 

Конференциянын ишинин алкагында эл аралык катышуучулар тематикалык докладдар менен чыгып сүйлөшѳт. Мындан тышкары КР Жогорку Кеңешинин депутаттарынын, эксперттердин жана илимий чөйрөлөрдүн өкүлдөрүнүн чыгып сүйлѳшүлѳр күтүлѳт.

 

 

 

 

 

   

Бүгүн Кыргызстанда ««Мамлекеттик бийлик бутактарынын арасындагы ооздуктоо жана тең салмактуулук тутумунун натыйжалуу иштешиндеги конституциялык контролдоо органынын орду жана мааниси» темасындагы эл аралык конференция ѳз ишин баштады, Кыргызстандагы БУУѲПтун долборуунун колдоосу менен Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы уюштурган.

 

Иш чараны ачып жатып, Конституциялык палатанын төрагасы Мукамбет Касымалиев, конференциянын темасы бардык демократиялык өлкөлөр үчүн абдан актуалдуу экенин, жана Кыргызстан да бул тизмеде бар экенин белгилеп кетти. «Эл аралык мааниси бар жана мамлекеттик бийлик бутактарынын арасындагы ооздуктоо жана тең салмактуулук тутумунун  натыйжалуу иштешиндеги конституциялык контролдоо органдарынын орду жана маанисине арналган конференциянын Кыргызстанда өткөрүлүшү биз үчүн абдан маанилүү жана жоопкерчиликтүү» – деп кошумчалады ал.

 

Конференциянын ачылышына КР Президентинин Аппаратынын башчысы Фарид Ниязов катышты, ал мамлекет башчысынын эл аралык конференциясынын катышуучуларына жазган саламдашуусун окуп берди.

 

«Көз карандысыздык жылдарында кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн өнүгүү тажрыйбасы, конституциялык түзүлүштүн негиздеринин бири катары бийлик бөлүштүрүү принцибин камсыз кылууда конституциялык контролдоо органдарынын мааниси канчалык маанилүү экенин көргөзүп турат. Укуктун үстѳмдүгүн кызыкчылыгында жөнөтүлгөн конституциялык сот адилеттиги бийликтерди алардын Конституция менен чийилип берилген ыйгарымдарынын чегинде кармоосуна кепилдик болууга чакырылган, жана бардык мамлекеттин туруктуу жана алга умтулган өнүгүүсүнө кызмат кылат. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы мыйзамдарды жана укуктук актыларды конституциялуулукка кароо аркылуу мамлекеттик түзүлүштүн тутумунун маанилүү курамдык бөлүгү болуп саналат. Анын ишмердүүлүгү демократиялык реформаларды өткөрүүгө жана укуктук мамлекеттеги идеяларды турмушка ашырууда түздөн түз байланышта» – деп айтылат кайрылууда.

 

БУУѲП программаларынын Кыргызстандагы координатору Александр Кашкарев, катышуучулар менен БУУнун өнүгүү программасынын атынан саламдашуу менен, конференциянын темасынын маанилүүлүгүн белгилеп кетти, жана бийлик бутактарынын бөлүнүү принциби БУУ тарабынан колдоого алынган укуктук мамлекеттик башкы принциптеринин бири болуп саналаарын айтты. «Конституциялык соттордун ролу мыйзамдын күзөтчүсү катары олуттуу түрдө өсүп жатат. Конституциялык көзөмөл органынын укуктук үстѳмдүгүн бекемдөөдө, конституциялык тең салмак тутумун колдоодо, калктын укуктук маданиятын калыбына келтирүүдө, Конституцияны туура талкуулоодо жасаган ишти жеткире баалоо кыйын. Алар бийликтеги талаштарды  чечүүгө, саясий эмес, узак мөөнөттүү жана туруктуу укуктук чечимдерди табууга жардам берет» – деп белгиледи ал.

 

Иш-чарага катышуу үчүн Таиланд, Болгария, Латвия, Азербайжан, Түркия, Россия Федерациясы, Корея, Литва, Армения, Хорватия, Румыния, Украина, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Индонезия, Монголиянын Конституциялык сотторунун төрагалары жана судьялары келишти.

 

Конференциянын негизги максаты – ооздуктоо жана тең салмактуулук  тутумунда конституциялык контролдоону өнүктүрүү тенденциялары жана практикалары тууралуу тажрыйба жана пикир алмашуу болуп саналат.

 

Конференциянын ишинин алкагында эл аралык катышуучулар тематикалык докладдар менен чыгып сүйлөшѳт. Мындан тышкары КР Жогорку Кеңешинин депутаттарынын, эксперттердин жана илимий чөйрөлөрдүн өкүлдөрүнүн чыгып сүйлѳшүлѳр күтүлѳт.

 

 

 

 

 
























Бүгүн Кыргызстанда ««Мамлекеттик бийлик бутактарынын арасындагы ооздуктоо жана тең салмактуулук тутумунун натыйжалуу иштешиндеги конституциялык контролдоо органынын орду жана мааниси» темасындагы эл аралык конференция ѳз ишин баштады, Кыргызстандагы БУУѲПтун долборуунун колдоосу менен Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы уюштурган.

 

Иш чараны ачып жатып, Конституциялык палатанын төрагасы Мукамбет Касымалиев, конференциянын темасы бардык демократиялык өлкөлөр үчүн абдан актуалдуу экенин, жана Кыргызстан да бул тизмеде бар экенин белгилеп кетти. «Эл аралык мааниси бар жана мамлекеттик бийлик бутактарынын арасындагы ооздуктоо жана тең салмактуулук тутумунун  натыйжалуу иштешиндеги конституциялык контролдоо органдарынын орду жана маанисине арналган конференциянын Кыргызстанда өткөрүлүшү биз үчүн абдан маанилүү жана жоопкерчиликтүү» – деп кошумчалады ал.

 

Конференциянын ачылышына КР Президентинин Аппаратынын башчысы Фарид Ниязов катышты, ал мамлекет башчысынын эл аралык конференциясынын катышуучуларына жазган саламдашуусун окуп берди.

 

«Көз карандысыздык жылдарында кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн өнүгүү тажрыйбасы, конституциялык түзүлүштүн негиздеринин бири катары бийлик бөлүштүрүү принцибин камсыз кылууда конституциялык контролдоо органдарынын мааниси канчалык маанилүү экенин көргөзүп турат. Укуктун үстѳмдүгүн кызыкчылыгында жөнөтүлгөн конституциялык сот адилеттиги бийликтерди алардын Конституция менен чийилип берилген ыйгарымдарынын чегинде кармоосуна кепилдик болууга чакырылган, жана бардык мамлекеттин туруктуу жана алга умтулган өнүгүүсүнө кызмат кылат. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы мыйзамдарды жана укуктук актыларды конституциялуулукка кароо аркылуу мамлекеттик түзүлүштүн тутумунун маанилүү курамдык бөлүгү болуп саналат. Анын ишмердүүлүгү демократиялык реформаларды өткөрүүгө жана укуктук мамлекеттеги идеяларды турмушка ашырууда түздөн түз байланышта» – деп айтылат кайрылууда.

 

БУУѲП программаларынын Кыргызстандагы координатору Александр Кашкарев, катышуучулар менен БУУнун өнүгүү программасынын атынан саламдашуу менен, конференциянын темасынын маанилүүлүгүн белгилеп кетти, жана бийлик бутактарынын бөлүнүү принциби БУУ тарабынан колдоого алынган укуктук мамлекеттик башкы принциптеринин бири болуп саналаарын айтты. «Конституциялык соттордун ролу мыйзамдын күзөтчүсү катары олуттуу түрдө өсүп жатат. Конституциялык көзөмөл органынын укуктук үстѳмдүгүн бекемдөөдө, конституциялык тең салмак тутумун колдоодо, калктын укуктук маданиятын калыбына келтирүүдө, Конституцияны туура талкуулоодо жасаган ишти жеткире баалоо кыйын. Алар бийликтеги талаштарды  чечүүгө, саясий эмес, узак мөөнөттүү жана туруктуу укуктук чечимдерди табууга жардам берет» – деп белгиледи ал.

 

Иш-чарага катышуу үчүн Таиланд, Болгария, Латвия, Азербайжан, Түркия, Россия Федерациясы, Корея, Литва, Армения, Хорватия, Румыния, Украина, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Индонезия, Монголиянын Конституциялык сотторунун төрагалары жана судьялары келишти.

 

Конференциянын негизги максаты – ооздуктоо жана тең салмактуулук  тутумунда конституциялык контролдоону өнүктүрүү тенденциялары жана практикалары тууралуу тажрыйба жана пикир алмашуу болуп саналат.

 

Конференциянын ишинин алкагында эл аралык катышуучулар тематикалык докладдар менен чыгып сүйлөшѳт. Мындан тышкары КР Жогорку Кеңешинин депутаттарынын, эксперттердин жана илимий чөйрөлөрдүн өкүлдөрүнүн чыгып сүйлѳшүлѳр күтүлѳт.

 

 

 

 

 
























Бүгүн Кыргызстанда ««Мамлекеттик бийлик бутактарынын арасындагы ооздуктоо жана тең салмактуулук тутумунун натыйжалуу иштешиндеги конституциялык контролдоо органынын орду жана мааниси» темасындагы эл аралык конференция ѳз ишин баштады, Кыргызстандагы БУУѲПтун долборуунун колдоосу менен Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы уюштурган.

 

Иш чараны ачып жатып, Конституциялык палатанын төрагасы Мукамбет Касымалиев, конференциянын темасы бардык демократиялык өлкөлөр үчүн абдан актуалдуу экенин, жана Кыргызстан да бул тизмеде бар экенин белгилеп кетти. «Эл аралык мааниси бар жана мамлекеттик бийлик бутактарынын арасындагы ооздуктоо жана тең салмактуулук тутумунун  натыйжалуу иштешиндеги конституциялык контролдоо органдарынын орду жана маанисине арналган конференциянын Кыргызстанда өткөрүлүшү биз үчүн абдан маанилүү жана жоопкерчиликтүү» – деп кошумчалады ал.

 

Конференциянын ачылышына КР Президентинин Аппаратынын башчысы Фарид Ниязов катышты, ал мамлекет башчысынын эл аралык конференциясынын катышуучуларына жазган саламдашуусун окуп берди.

 

«Көз карандысыздык жылдарында кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн өнүгүү тажрыйбасы, конституциялык түзүлүштүн негиздеринин бири катары бийлик бөлүштүрүү принцибин камсыз кылууда конституциялык контролдоо органдарынын мааниси канчалык маанилүү экенин көргөзүп турат. Укуктун үстѳмдүгүн кызыкчылыгында жөнөтүлгөн конституциялык сот адилеттиги бийликтерди алардын Конституция менен чийилип берилген ыйгарымдарынын чегинде кармоосуна кепилдик болууга чакырылган, жана бардык мамлекеттин туруктуу жана алга умтулган өнүгүүсүнө кызмат кылат. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы мыйзамдарды жана укуктук актыларды конституциялуулукка кароо аркылуу мамлекеттик түзүлүштүн тутумунун маанилүү курамдык бөлүгү болуп саналат. Анын ишмердүүлүгү демократиялык реформаларды өткөрүүгө жана укуктук мамлекеттеги идеяларды турмушка ашырууда түздөн түз байланышта» – деп айтылат кайрылууда.

 

БУУѲП программаларынын Кыргызстандагы координатору Александр Кашкарев, катышуучулар менен БУУнун өнүгүү программасынын атынан саламдашуу менен, конференциянын темасынын маанилүүлүгүн белгилеп кетти, жана бийлик бутактарынын бөлүнүү принциби БУУ тарабынан колдоого алынган укуктук мамлекеттик башкы принциптеринин бири болуп саналаарын айтты. «Конституциялык соттордун ролу мыйзамдын күзөтчүсү катары олуттуу түрдө өсүп жатат. Конституциялык көзөмөл органынын укуктук үстѳмдүгүн бекемдөөдө, конституциялык тең салмак тутумун колдоодо, калктын укуктук маданиятын калыбына келтирүүдө, Конституцияны туура талкуулоодо жасаган ишти жеткире баалоо кыйын. Алар бийликтеги талаштарды  чечүүгө, саясий эмес, узак мөөнөттүү жана туруктуу укуктук чечимдерди табууга жардам берет» – деп белгиледи ал.

 

Иш-чарага катышуу үчүн Таиланд, Болгария, Латвия, Азербайжан, Түркия, Россия Федерациясы, Корея, Литва, Армения, Хорватия, Румыния, Украина, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Индонезия, Монголиянын Конституциялык сотторунун төрагалары жана судьялары келишти.

 

Конференциянын негизги максаты – ооздуктоо жана тең салмактуулук  тутумунда конституциялык контролдоону өнүктүрүү тенденциялары жана практикалары тууралуу тажрыйба жана пикир алмашуу болуп саналат.

 

Конференциянын ишинин алкагында эл аралык катышуучулар тематикалык докладдар менен чыгып сүйлөшѳт. Мындан тышкары КР Жогорку Кеңешинин депутаттарынын, эксперттердин жана илимий чөйрөлөрдүн өкүлдөрүнүн чыгып сүйлѳшүлѳр күтүлѳт.

 

 

 

 

 
























Бүгүн Кыргызстанда ««Мамлекеттик бийлик бутактарынын арасындагы ооздуктоо жана тең салмактуулук тутумунун натыйжалуу иштешиндеги конституциялык контролдоо органынын орду жана мааниси» темасындагы эл аралык конференция ѳз ишин баштады, Кыргызстандагы БУУѲПтун долборуунун колдоосу менен Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы уюштурган.

 

Иш чараны ачып жатып, Конституциялык палатанын төрагасы Мукамбет Касымалиев, конференциянын темасы бардык демократиялык өлкөлөр үчүн абдан актуалдуу экенин, жана Кыргызстан да бул тизмеде бар экенин белгилеп кетти. «Эл аралык мааниси бар жана мамлекеттик бийлик бутактарынын арасындагы ооздуктоо жана тең салмактуулук тутумунун  натыйжалуу иштешиндеги конституциялык контролдоо органдарынын орду жана маанисине арналган конференциянын Кыргызстанда өткөрүлүшү биз үчүн абдан маанилүү жана жоопкерчиликтүү» – деп кошумчалады ал.

 

Конференциянын ачылышына КР Президентинин Аппаратынын башчысы Фарид Ниязов катышты, ал мамлекет башчысынын эл аралык конференциясынын катышуучуларына жазган саламдашуусун окуп берди.

 

«Көз карандысыздык жылдарында кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн өнүгүү тажрыйбасы, конституциялык түзүлүштүн негиздеринин бири катары бийлик бөлүштүрүү принцибин камсыз кылууда конституциялык контролдоо органдарынын мааниси канчалык маанилүү экенин көргөзүп турат. Укуктун үстѳмдүгүн кызыкчылыгында жөнөтүлгөн конституциялык сот адилеттиги бийликтерди алардын Конституция менен чийилип берилген ыйгарымдарынын чегинде кармоосуна кепилдик болууга чакырылган, жана бардык мамлекеттин туруктуу жана алга умтулган өнүгүүсүнө кызмат кылат. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы мыйзамдарды жана укуктук актыларды конституциялуулукка кароо аркылуу мамлекеттик түзүлүштүн тутумунун маанилүү курамдык бөлүгү болуп саналат. Анын ишмердүүлүгү демократиялык реформаларды өткөрүүгө жана укуктук мамлекеттеги идеяларды турмушка ашырууда түздөн түз байланышта» – деп айтылат кайрылууда.

 

БУУѲП программаларынын Кыргызстандагы координатору Александр Кашкарев, катышуучулар менен БУУнун өнүгүү программасынын атынан саламдашуу менен, конференциянын темасынын маанилүүлүгүн белгилеп кетти, жана бийлик бутактарынын бөлүнүү принциби БУУ тарабынан колдоого алынган укуктук мамлекеттик башкы принциптеринин бири болуп саналаарын айтты. «Конституциялык соттордун ролу мыйзамдын күзөтчүсү катары олуттуу түрдө өсүп жатат. Конституциялык көзөмөл органынын укуктук үстѳмдүгүн бекемдөөдө, конституциялык тең салмак тутумун колдоодо, калктын укуктук маданиятын калыбына келтирүүдө, Конституцияны туура талкуулоодо жасаган ишти жеткире баалоо кыйын. Алар бийликтеги талаштарды  чечүүгө, саясий эмес, узак мөөнөттүү жана туруктуу укуктук чечимдерди табууга жардам берет» – деп белгиледи ал.

 

Иш-чарага катышуу үчүн Таиланд, Болгария, Латвия, Азербайжан, Түркия, Россия Федерациясы, Корея, Литва, Армения, Хорватия, Румыния, Украина, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Индонезия, Монголиянын Конституциялык сотторунун төрагалары жана судьялары келишти.

 

Конференциянын негизги максаты – ооздуктоо жана тең салмактуулук  тутумунда конституциялык контролдоону өнүктүрүү тенденциялары жана практикалары тууралуу тажрыйба жана пикир алмашуу болуп саналат.

 

Конференциянын ишинин алкагында эл аралык катышуучулар тематикалык докладдар менен чыгып сүйлөшѳт. Мындан тышкары КР Жогорку Кеңешинин депутаттарынын, эксперттердин жана илимий чөйрөлөрдүн өкүлдөрүнүн чыгып сүйлѳшүлѳр күтүлѳт.

 

 

 

 

 
























Бүгүн Кыргызстанда ««Мамлекеттик бийлик бутактарынын арасындагы ооздуктоо жана тең салмактуулук тутумунун натыйжалуу иштешиндеги конституциялык контролдоо органынын орду жана мааниси» темасындагы эл аралык конференция ѳз ишин баштады, Кыргызстандагы БУУѲПтун долборуунун колдоосу менен Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы уюштурган.

 

Иш чараны ачып жатып, Конституциялык палатанын төрагасы Мукамбет Касымалиев, конференциянын темасы бардык демократиялык өлкөлөр үчүн абдан актуалдуу экенин, жана Кыргызстан да бул тизмеде бар экенин белгилеп кетти. «Эл аралык мааниси бар жана мамлекеттик бийлик бутактарынын арасындагы ооздуктоо жана тең салмактуулук тутумунун  натыйжалуу иштешиндеги конституциялык контролдоо органдарынын орду жана маанисине арналган конференциянын Кыргызстанда өткөрүлүшү биз үчүн абдан маанилүү жана жоопкерчиликтүү» – деп кошумчалады ал.

 

Конференциянын ачылышына КР Президентинин Аппаратынын башчысы Фарид Ниязов катышты, ал мамлекет башчысынын эл аралык конференциясынын катышуучуларына жазган саламдашуусун окуп берди.

 

«Көз карандысыздык жылдарында кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн өнүгүү тажрыйбасы, конституциялык түзүлүштүн негиздеринин бири катары бийлик бөлүштүрүү принцибин камсыз кылууда конституциялык контролдоо органдарынын мааниси канчалык маанилүү экенин көргөзүп турат. Укуктун үстѳмдүгүн кызыкчылыгында жөнөтүлгөн конституциялык сот адилеттиги бийликтерди алардын Конституция менен чийилип берилген ыйгарымдарынын чегинде кармоосуна кепилдик болууга чакырылган, жана бардык мамлекеттин туруктуу жана алга умтулган өнүгүүсүнө кызмат кылат. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы мыйзамдарды жана укуктук актыларды конституциялуулукка кароо аркылуу мамлекеттик түзүлүштүн тутумунун маанилүү курамдык бөлүгү болуп саналат. Анын ишмердүүлүгү демократиялык реформаларды өткөрүүгө жана укуктук мамлекеттеги идеяларды турмушка ашырууда түздөн түз байланышта» – деп айтылат кайрылууда.

 

БУУѲП программаларынын Кыргызстандагы координатору Александр Кашкарев, катышуучулар менен БУУнун өнүгүү программасынын атынан саламдашуу менен, конференциянын темасынын маанилүүлүгүн белгилеп кетти, жана бийлик бутактарынын бөлүнүү принциби БУУ тарабынан колдоого алынган укуктук мамлекеттик башкы принциптеринин бири болуп саналаарын айтты. «Конституциялык соттордун ролу мыйзамдын күзөтчүсү катары олуттуу түрдө өсүп жатат. Конституциялык көзөмөл органынын укуктук үстѳмдүгүн бекемдөөдө, конституциялык тең салмак тутумун колдоодо, калктын укуктук маданиятын калыбына келтирүүдө, Конституцияны туура талкуулоодо жасаган ишти жеткире баалоо кыйын. Алар бийликтеги талаштарды  чечүүгө, саясий эмес, узак мөөнөттүү жана туруктуу укуктук чечимдерди табууга жардам берет» – деп белгиледи ал.

 

Иш-чарага катышуу үчүн Таиланд, Болгария, Латвия, Азербайжан, Түркия, Россия Федерациясы, Корея, Литва, Армения, Хорватия, Румыния, Украина, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Индонезия, Монголиянын Конституциялык сотторунун төрагалары жана судьялары келишти.

 

Конференциянын негизги максаты – ооздуктоо жана тең салмактуулук  тутумунда конституциялык контролдоону өнүктүрүү тенденциялары жана практикалары тууралуу тажрыйба жана пикир алмашуу болуп саналат.

 

Конференциянын ишинин алкагында эл аралык катышуучулар тематикалык докладдар менен чыгып сүйлөшѳт. Мындан тышкары КР Жогорку Кеңешинин депутаттарынын, эксперттердин жана илимий чөйрөлөрдүн өкүлдөрүнүн чыгып сүйлѳшүлѳр күтүлѳт.

 

 

 

 

 































Бүгүн Кыргызстанда ««Мамлекеттик бийлик бутактарынын арасындагы ооздуктоо жана тең салмактуулук тутумунун натыйжалуу иштешиндеги конституциялык контролдоо органынын орду жана мааниси» темасындагы эл аралык конференция ѳз ишин баштады, Кыргызстандагы БУУѲПтун долборуунун колдоосу менен Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы уюштурган.

 

Иш чараны ачып жатып, Конституциялык палатанын төрагасы Мукамбет Касымалиев, конференциянын темасы бардык демократиялык өлкөлөр үчүн абдан актуалдуу экенин, жана Кыргызстан да бул тизмеде бар экенин белгилеп кетти. «Эл аралык мааниси бар жана мамлекеттик бийлик бутактарынын арасындагы ооздуктоо жана тең салмактуулук тутумунун  натыйжалуу иштешиндеги конституциялык контролдоо органдарынын орду жана маанисине арналган конференциянын Кыргызстанда өткөрүлүшү биз үчүн абдан маанилүү жана жоопкерчиликтүү» – деп кошумчалады ал.

 

Конференциянын ачылышына КР Президентинин Аппаратынын башчысы Фарид Ниязов катышты, ал мамлекет башчысынын эл аралык конференциясынын катышуучуларына жазган саламдашуусун окуп берди.

 

«Көз карандысыздык жылдарында кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн өнүгүү тажрыйбасы, конституциялык түзүлүштүн негиздеринин бири катары бийлик бөлүштүрүү принцибин камсыз кылууда конституциялык контролдоо органдарынын мааниси канчалык маанилүү экенин көргөзүп турат. Укуктун үстѳмдүгүн кызыкчылыгында жөнөтүлгөн конституциялык сот адилеттиги бийликтерди алардын Конституция менен чийилип берилген ыйгарымдарынын чегинде кармоосуна кепилдик болууга чакырылган, жана бардык мамлекеттин туруктуу жана алга умтулган өнүгүүсүнө кызмат кылат. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы мыйзамдарды жана укуктук актыларды конституциялуулукка кароо аркылуу мамлекеттик түзүлүштүн тутумунун маанилүү курамдык бөлүгү болуп саналат. Анын ишмердүүлүгү демократиялык реформаларды өткөрүүгө жана укуктук мамлекеттеги идеяларды турмушка ашырууда түздөн түз байланышта» – деп айтылат кайрылууда.

 

БУУѲП программаларынын Кыргызстандагы координатору Александр Кашкарев, катышуучулар менен БУУнун өнүгүү программасынын атынан саламдашуу менен, конференциянын темасынын маанилүүлүгүн белгилеп кетти, жана бийлик бутактарынын бөлүнүү принциби БУУ тарабынан колдоого алынган укуктук мамлекеттик башкы принциптеринин бири болуп саналаарын айтты. «Конституциялык соттордун ролу мыйзамдын күзөтчүсү катары олуттуу түрдө өсүп жатат. Конституциялык көзөмөл органынын укуктук үстѳмдүгүн бекемдөөдө, конституциялык тең салмак тутумун колдоодо, калктын укуктук маданиятын калыбына келтирүүдө, Конституцияны туура талкуулоодо жасаган ишти жеткире баалоо кыйын. Алар бийликтеги талаштарды  чечүүгө, саясий эмес, узак мөөнөттүү жана туруктуу укуктук чечимдерди табууга жардам берет» – деп белгиледи ал.

 

Иш-чарага катышуу үчүн Таиланд, Болгария, Латвия, Азербайжан, Түркия, Россия Федерациясы, Корея, Литва, Армения, Хорватия, Румыния, Украина, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Индонезия, Монголиянын Конституциялык сотторунун төрагалары жана судьялары келишти.

 

Конференциянын негизги максаты – ооздуктоо жана тең салмактуулук  тутумунда конституциялык контролдоону өнүктүрүү тенденциялары жана практикалары тууралуу тажрыйба жана пикир алмашуу болуп саналат.

 

Конференциянын ишинин алкагында эл аралык катышуучулар тематикалык докладдар менен чыгып сүйлөшѳт. Мындан тышкары КР Жогорку Кеңешинин депутаттарынын, эксперттердин жана илимий чөйрөлөрдүн өкүлдөрүнүн чыгып сүйлѳшүлѳр күтүлѳт.