Меню навигации+

Персоналды башкаруу жана документациялык камсыз кылуу бөлүмү

 

Бөлүмдүн милдеттери жана функциялары

Төмөнкүлөр бөлүмдүн милдеттери болуп саналат:
— ички жана тышкы, анын ичинде электрондук документ жүргүзүү, иш жүргүзүү;
— каралып бүткөн иштердин сакталышын белгиленген тартипте уюштуруу;
— Конституциялык соттун актыларынын тексттерин жана башка документтерин мамлекеттик жана расмий тилдерге которулушун, ошондой эле алардын ички макулдашуусун жана шайкештигин камсыз кылуу;
— кадр маселелеринин жүргүзүлүшүн, ошондой эле бош административдик мамлекеттик кызмат орундарына конкурстарды уюштурууну камсыздоо;
— «Кадрлар» автоматташтырылган системанын жүргүзүлүшүн камсыздоо;;
— Төраганын жана Аппарат жетекчисинин тапшырмасы боюнча Конституциялык соттун кызыкчылыктарын соттун жалпы юрисдикциясында көздөө;
— Конституциялык соттун Аппарат жетекчисинин тапшырмасы боюнча конституциялык сот өндүрүшүнө байланышпаган маселелер боюнча келүүчүлөрдү кабыл алуу;
— Конституциялык соттун иш планынын долбооруна бөлүмдүн ишмерлиги боюнча сунуштарды тиешелүү жылга карата киргизүү;
— Конституциялык соттун жашырындуулук режимин жана «кызматтык пайдалануу үчүн», «жашыруун», «өтө жашыруун» деген эн тамгасы документтердин жүргүлүшүн камсыздоо боюнча чараларды жүзөгө ашыруу;
— Конституциялык соттун гербдик жана башка мөөрлөрү менен штамптарынын сакталышын камсыз кылуу.


Элтинов Эркин Токтогулович

Бѳлүм башчы

ЭМГЕК ЖОЛУ:

 
Байланыш телефону: (0 312) 66-21-53

E-mail: e.eltinov@constsot.kg