Меню навигации+

Персоналды башкаруу жана документациялык камсыз кылуу бөлүмү

 

Бөлүмдүн милдеттери жана функциялары

Бөлүмдүн милдети Конституциялык соттун ишин документтик жана кадр жагынан камсыздоо болуп саналат.
Коюлган милдеттерге жетишүү үчүн бөлүм төмөнкү функцияларды аткарат:
– ички жана тышкы, анын ичинде электрондук документ жүгүртүүнү, иш кагаздарын жүргүзүүнү камсыздайт;
– кароосу аяктаган иштердин белгиленген тартипте сакталышын камсыздайт;
– Конституциялык соттун актыларын жана башка документтерди мамлекеттик жана расмий тилдерге которууну, ошондой эле ички шайкештигин жана аутенттүүлүгүн камсыздайт;
– кадр маселелерин жүргүзүүнү, анын ичинде бош административдик мамлекеттик кызмат орундарына конкурстарды уюштурууну камсыздайт;
– «е-kyzmat» автоматташтырылган системаны жүргүзүүнү камсыздайт;
– Төраганын жана аппарат жетекчисинин тапшырмасы боюнча Конституциялык соттун таламдарын жалпы юрисдикциядагы соттордо билдирет;
– Төраганын жана аппарат жетекчисинин тапшырмасы боюнча конституциялык сот өндүрүшү менен байланышпаган маселелер боюнча келүүчүлөрдү кабыл алат;
– тиешелүү жылга Конституциялык соттун Иш планынын долбооруна киргизүү үчүн бөлүмдүн ишмердиги боюнча сунуштарды берет;
– тиешелүү жылга Конституциялык соттун Иш планын аткарылышына мониторинг жүргүзөт;
– Төраганын, анын орун басарынын, судьялардын, ошондой эле Конституциялык соттун аппаратынын жетекчисинин тапшырмаларын аткарат.


ВОЛКОВА Мария Юрьевна

Бѳлүм башчы
.

 
Байланыш телефону: (0 312) 62-20-71

E-mail: m.volkova@constsot.kg