Меню навигации+
02.09.2015
10.07.2015
09.07.2015
09.07.2015
09.07.2015
09.07.2015
09.07.2015
09.07.2015

Р. Абдыкасымовдун жана А.А. Галиевдин «Электр энергиясын керектөөчүлөрдүн, электр бөлүштүрүүчү компаниялардын, электр энергиясын негизги берүүчүлөрдүн негизги карыздар, кошулган проценттер, үстөктөр, финансылык, айыптык жана салыктык санкциялар боюнча кайтарылгыс карыздарын эсептен чыгаруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын жана «Электр энергиясын керектөөчүлөрдүн, электр бөлүштүрүүчү компаниялардын, электр энергиясын негизги берүүчүлөрдүн негизги карыздар, кошулган проценттер, үстөктөр, финансылык, айыптык жана салыктык санкциялар боюнча кайтарылгыс карыздарын эсептен чыгаруу жөнүндө» «Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу тууралуу» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 25-декабрындагы № 807 токтомунун конституциялуулугун текшерүү боюнча ѳтүнүчүн өндүрүшкө кабыл алуудан баш тартуу жөнүндө (расмий тилде кабыл алынган)