Меню навигации+
17.03.2016

Р. Абдыкасымовдун Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 25-декабрындагы № 807 “Электр энергиясын керектөөчүлөрдүн, электр бөлүштүрүүчү компаниялардын, электр энергиясын негизги берүүчүлөрдүн негизги карыздар, кошулган проценттер, үстөктөр, финансылык, айыптык жана салыктык санкциялар боюнча кайтарылгыс карыздарын эсептен чыгаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу тууралуу токтомунун жана Кыргыз Республикасынын “Электр энергиясын керектөөчүлөрдүн, электр бөлүштүрүүчү компаниялардын, электр энергиясын негизги берүүчүлөрдүн негизги карыздар, кошулган проценттер, үстөктөр, финансылык, айыптык жана салыктык санкциялар боюнча кайтарылгыс карыздарын эсептен чыгаруу жөнүндө” Мыйзамын конституциялуулугун текшерүү боюнча ѳтүнүчүн өндүрүшкө кабыл алуудан баш тартуу жөнүндө (расмий тилде кабыл алынган)

10.03.2016
10.03.2016
09.03.2016