Меню навигации+
09.07.2015

Р. Абдыкасымовдун жана А.А. Галиевдин «Электр энергиясын керектөөчүлөрдүн, электр бөлүштүрүүчү компаниялардын, электр энергиясын негизги берүүчүлөрдүн негизги карыздар, кошулган проценттер, үстөктөр, финансылык, айыптык жана салыктык санкциялар боюнча кайтарылгыс карыздарын эсептен чыгаруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын жана «Электр энергиясын керектөөчүлөрдүн, электр бөлүштүрүүчү компаниялардын, электр энергиясын негизги берүүчүлөрдүн негизги карыздар, кошулган проценттер, үстөктөр, финансылык, айыптык жана салыктык санкциялар боюнча кайтарылгыс карыздарын эсептен чыгаруу жөнүндө» «Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу тууралуу» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 25-декабрындагы № 807 токтомунун конституциялуулугун текшерүү боюнча ѳтүнүчүн өндүрүшкө кабыл алуудан баш тартуу жөнүндө (расмий тилде кабыл алынган)

08.07.2015
06.07.2015
25.06.2015
24.06.2015
24.06.2015
22.06.2015
17.06.2015
17.06.2015
10.06.2015
10.06.2015
29.05.2015
29.05.2015