Меню навигации+
24.09.2014
22.09.2014
22.09.2014
10.09.2014
04.09.2014
28.08.2014
11.07.2014

«Эмгек Курулуш» ААКнын ѳкүлү А.К. Кудайбергеновдун, «Ташкѳмүр» ЖЧК, «Пансионат «Витязь» ЖЧКнын ѳкүлү Н. Котиктин, United Cement Group PLC компаниясынын ѳкүлү А.К. Буркитбаевдин, «ОККВ» ЖЧКнын ѳкүлү З. Трунованын кайрылуулары боюнча Кыргыз Республикасынын Убактылуу Ѳкмѳтүнүн УѲ №146 «Жалал-Абад шаары, Курманбек көчөсү, 8 дареги боюнча жайгашкан жер участкасын жана турак эмес жайларды мамлекеттештирүү жөнүндө» Декретин Кыргыз Республикасынын Конституциясына карама-каршы келет деп; Кыргыз Республикасынын Убактылуу Ѳкмѳтүнүн 2010-жылдын 3-июнундагы УѲ №60 «Ташкөмүр» жоопкерчилиги чектелген коомун мамлекеттештирүү жөнүндө» Декретин конституциялуу эмес деп; Кыргызской Республики Убактылуу Өкмөтүнүн 2010-жылдын 19-июлундагы УѲ №102 Декретинин редакциясына ылайык Кыргыз Республикасынын Убактылуу Ѳкмѳтүнүн 2010-жылдын 20-майындагы УѲ №48 «Пансионат Витязь» жоопкерчилиги чектелген коомунун жер участогун жана объекттерин мамлекеттештирүү жөнүндө» Декретин конституциялуу эмес жана Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 6-беренесинин 1, 2-пункттарына, 12-беренесинин 2, 3-пункттарына, 20-беренесинин 1-пунктуна карама-каршы келет деп; Кыргыз Республикасынын Убактылуу Ѳкмѳтүнүн 2010-жылдын 12-августундагы УѲ №121 «Кант цемент заводу» ачык акционердик коомунун акцияларынын 13,21 проценттин мамлекеттештирүү жөнүндө» Декретин Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык эмес деп; Кыргыз Республикасынын Убактылуу Ѳкмѳтүнүн 2010-жылдын 28-сентябрындагы УѲ №130 Декретинин редакциясына ылайык Кыргыз Республикасынын Убактылуу Ѳкмѳтүнүн 2010-жылдын 19-июнундагы УѲ №99 «Аврора Грин» ден соолукту чыңдоочу-туристтик комплекстин объекттерин мамлекеттештирүү жөнүндө» Декретин конституциялуу эмес деп таануу жѳнүндѳ

11.07.2014
10.07.2014
09.07.2014
07.07.2014