Меню навигации+

Пресс-релиздер

14.01.2014

Маселенин тарыхы

 ЖПКнын  34-беренесинин 1-бѳлүгүнүн 1-пунктунда тергөөнүн караштуулугуна ылайыктуу аны тергөө үчүн, өзгөчө учурларда, тергөөнүн караштуулугуна карабастан, тергөөчүлөргө тапшырууга, берүүгө прокурордун укугу деп караштырылган. Мыйзамдын бул ченеминин негизинде прокурорлор мамлекеттик бийлик органдарынын  кызмат адамдарынын үстүнөн козголгон кылмыш иштерин тергѳѳнү башка укук коргоо органдарына берет. Демек, Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун судьясы М.Абдыкалыковго карата Кыргыз Республикасынын Башкы прокурору тарабынан Кыргыз Республикасынын Кылмыш кодексинин 313-беренесинин 2-бөлүгүнүн 2-пунктунда каралган кылмыш белгилери боюнча (параны опузалап талап кылуу) кылмыш иши козголгон жана Кыргыз Республикасынын ЖПКнын 34-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1-пунктуна ылайык тергөө өндүрүшү Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздуктун мамлекеттик комитетинин тергөө башкармалыгына тапшырылган.

 

(more…)

09.12.2013

2013-жылдын 26-ноябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун Конституциялык палатасы ачык соттук жыйналышта Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 427-беренесинин конституциялуугун текшерүү жөнүндө иш карады жана аталган иш боюнча өзүнүн чечимин чыгарды.

 

Жарандар А.С. Токтоналиевдин жана Б.С. Чокморовдун каайрылуулары ишти кароонун себеби болду.

 

(more…)

28.11.2013

2013-жылдын 28-ноябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы ачык жыйналышта «Кыргыз Республикасынын Омбудсмени (Акыйкатчысы) жөнүндө» мыйзамынын 4-беренесинин, «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө» мыйзамынын 7-11, 13-14, 17-, 22-23, 28-беренелеринин, «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» мыйзамынын 24-, 29-беренелеринин, «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө» мыйзамынын 38-, 164-беренелеринин, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» конституциялык мыйзамынын 10-беренесинин конституциялуугун  текшерүү жөнүндө ишти карады жана ал боюнча өз чечимин чыгарды.

Жаран И.А. Трофимовдун каайрылуусу ишти кароонун себеби болду.

 

(more…)

19.11.2013
31.10.2013

2013-жылдын 31-октябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы ачык соттук жыйналышта Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» Мыйзамынын 42- жана 48-беренелеринин Конституциялуугун текшерүү жөнүндө ишти карады жана аталган иш боюнча өзүнүн чечимин чыгарды.

Жарандар  А.К.Рахимов,  С.А.Мусабаев жана К.К.Кудайбергеновдун кайрылуулары ишти кароонун себеби болду.

 

Маселенин тарыхы

2012-жылдын 10-августундагы №164 Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзамдык актыларына ѳзгѳртүүлѳрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Мыйзамы менен  кылмыш жасагандыгы үчүн соттуулугу бар Кыргыз Республикасынын жараны, соттуулугу жоюлганына же алып салынганына карабастан шаардын мэри же айыл өкмөтүнүн башчысы болушу мүмкүн эместигин белгилеген Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 15-июлундагы №101 «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» Мыйзамына өзгөртүүлөр киргизилген.

 

(more…)

29.10.2013

2013-жылдын 29-октябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы ачык соттук жыйналышта Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жоболорунун кээ бир ченемдеринин конституциялуугун текшерүү жөнүндө ишти карады жана аталган иш боюнча өзүнүн чечимин чыгарды.

Жарандар Н. А.Абдразаков, Ч.С.Кемпирбаеванын каайрылуулары ишти кароонун себеби болду.

 

(more…)